Handleiding Cloud Distributie portal FLUX

Handleiding Cloud Distributie portal FLUX

Beltarieven aanmaken
Klik op tariefplan toevoegenGeef het tariefplan een naam en kies wel of geen Onnet facturatie (onderling gratis bellen)


De standaard prijzen zijn alle buitenland tarieven, daar kies je een opslagpercentage en een starttarief. Voor Nederland zijn er losse tarieven voor vast bellen en mobiel, daar kies je een minutenprijs en een starttarief. 


Na het bewaren ziet de prijslijst er zo uitMocht je een uitzondering willen maken op een landtarief, klik dan op het groene kruisje
Wijzigingen kan je achteraf altijd maken 


De beltarieven kan je exporteren als CSV
Servicetarieven aanmakenKlik op tariefplan toevoegen
Kies een opslagpercentage per categorie, 100% is 0% marge. 150% is dan 50% marge. Achteraf kan je per artikel aanpassen.Vergeet niet een naam te geven. Achteraf kan je het tariefplan openen door op de naam te klikken. Door op bewerken te klikken kan je per artikel de prijzen aanpassenNa een correctie ziet dat er als volgt uitOok de servicetarieven kan je als CSV exporteren.

Klanten aanmakenKlik op klant toevoegen


Onderstaand in rood zijn de verplichte velden, kies het juiste tariefplan voor je klant.Voor de beveiliging kan je de IDS instellingen instellen


Na het bewaren ziet het er zo uit
Order plaatsen
klik op het icoon orders achter de betreffende klant

Nieuwe order toevoegenVoice
telefoonnummers kan je per regio bestellenSpeciale, zoals buitenlandse nummers kies je onder speciale nummersNummers verhuizen naar je eigen reseller account doe je bij porteringen


Om te kunnen bellen heb je naast de nummers ook een trunk nodig (bij 3CX ppu zit de trunk bij de centrale erbij)Ontvangende faxservice kan je bieden via Fax2Mail


Als je alle artikelen voor de klant hebt besteld, kan je de order plaatsen


De bevestiging van de order zal je op de Email ontvangen. Het wachtwoord voor de trunk ontvang je per SMS.

3CX PBX

klik op het icoon orders achter de betreffende klant, nieuwe order en kies PBX
Kies 3CX bundel. Dit is onze prijs per extensie/gebruiker 3CX centrale. Kies de extensie lengte en het beginnummer. Na het toevoegen aan de winkelwagen kan je of een telefoonnummer erbij bestellen of een portering. na het uitchecken van de order heb je de order geplaatst.

Ook kan je bij het tabje PBX 3CX licenties bestellen en upgraden mocht je een 3Cx centrale op locatie van de klant willen draaien of op een VPS.

Connectivity

klik op het icoon orders achter de betreffende klant (Partner > klanten), nieuwe order en kies Internet Connections


Vul de adresgegevens van de klant in


Selecteer een verbinding, we hebben de keuze uit DSL, Glasvezel of Radio van KPN, Tele2 en Ziggo.
Kies de contact termijn


Kies eventueel een router en/of installatieVul na de samenvatting alle NAW gegevens in en voeg toe aan de winkelwagen


Hosting

klik op het icoon orders achter de betreffende klant (Partner > klanten), nieuwe order en kies Hosting


Kies wat voor soort OS of PBX je op de VPS wilt draaien

Mobiel

klik op het icoon orders achter de betreffende klant (Partner > klanten), nieuwe order en kies Mobiel


Maak een keuze in de Vast Mobiel contracten voor de klant
Nieuw nummer of nummerbehoud


Kies de huidige aanbiederVoeg de te porteren nummers toe


Geef een verzendadres op voor de SIM kaart(en)

Controleer alle gegevens en voeg toe aan winkelwagen


Xelion Multi tenant bestellen

Als je Xelion als telefooncentrale wil gaan voeren, dan kan je een eigen Xelion Multi tenant bestellen. Je hebt zelf volledig het beheer over de Xelion Multi tenant en kan dus ook zelf tenants/centrales en licenties voor klanten aanmaken. Ook ben je zelf in controle over de updates, die voer je immers zelf uit.

Ga voor het bestellen van een Xelion Multi tenant naar gebruiker > orders


Nieuwe order toevoegen en kies PBX


Xelion MT server


Toevoegen aan de winkelwagen en checkout-order. De Xelion Multi Tenant zal binnen 1 week worden opgeleverd.


Klanten beheren


Klik op de klantnaam


Hier zie je de basisinformatie van de klant


Onder het tabje diensten kan je alle diensten van de klant bekijken en beheren


Klik op bijvoorbeeld PBX 


Onderaan staat dan de PBX van de klant, je kan inloggen (Naam en ww heb je op de mail gehad). Ook kan je;

3CX PBX opheffen

3CX PBX herstarten rebooten
Bij het tabje SIP trunks kan je

SIP trunk instellen


Kies onderaan de betreffende SIP trunk


Hier kan je het volgende instellen

Callflow

DIDs

Bel plan
mobiele voicemail voor gebruikers aanzetten. 

 

1. Voorwaarden voor beschikbaarheid voicemail  

 

De voicemail kan alleen ingeschakeld worden wanneer de gebruiker VAMO uitgeschakeld heeft. Dit is het geval wanneer er geen VAMO registraties zijn (figuur 1), of wanneer er wel registraties zijn maar bij VAMO de instelling Routeer alle gesprekken via mijn mobiel” is gekozen (zie figuur 2). 

 

Figuur 1: VAMO registratie tab, geen registraties aanwezig. 

 

 

 

Figuur 2: VAMO routering tab, routeer alle gesprekken via mobiel. 

 

 

 

 

Pagina-einde 

Wanneer niet aan deze condities is voldaan zal de volgende melding zichtbaar zijn bij de voicemail tab: 

 

Figuur 3: Voicemail tab wanneer VAMO actief is. 

 

 

Het idee hierachter is dat wanneer VAMO actief is, wij het gesprek altijd op de PBX van de gebruiker afleveren en deze daar eventueel zijn eigen voicemail kan inregelen. 

 

Pagina-einde 

2. Inschakelen voicemail 

 

Wanneer aan de in hoofdstuk 1 genoemde voorwaarden is voldaan, kan de voicemail ingeschakeld worden. Dit kan in de voicemail tab op de SIM pagina, zie figuur 4. 

 

Figuur 4: Voicemail inschakelen. 
 

 

Op de voicemail tab kunnen de volgende acties worden uitgevoerd: 

  • In- en uitschakelen van voicemail. 

  • Voicemail vertraging instellen. 

  • Voicemail pincode reset aanvragen. 

 

2.1 In- en uitschakelen voicemail 

De voicemail functionaliteit kan worden in- of uitgeschakeld met behulp van de “Voicemail gebruiken” checkbox, zie figuur 4.  
 
Zodra de gebruiker een wijziging aanbrengt waardoor niet meer aan de in hoofdstuk 1 genoemde voorwaarden is voldaan zal de voicemail automatisch uitgeschakeld worden. 
 

2.2 Voicemail vertraging instellen 

Met deze waarde kan de gebruiker bepalen hoe lang het toestel moet overgaan voordat er doorgeschakeld zal worden naar de voicemail. Deze waarde dient tussen de 10 en 30 seconden te liggen. 
 

2.3 Voicemail pincode reset aanvragen 

Wanneer de gebruiker een pincode reset aanvraagt zal FLUX een nieuwe pincode genereren en deze aanleveren per SMS op de betreffende SIM kaart. De  gegenereerde pincodes zijn 5 cijfers lang. 
Er kan maar maximaal 1 pincode reset per minuut worden aangevraagd. 
 

2.4 Nieuwe orders 

De voicemail pincode zal bij nieuwe orders aangeleverd worden in de oplever e-mail. Dit is de e-mail waarin ook de PIN en PUK codes worden aangeleverd. 

 

Pagina-einde 

3. Voicemail functionaliteiten & overige vragen 

 

Voor het gebruik de voicemail moet er rekening gehouden worden met de volgende punten:  

 

  • Voicemail afluisteren 

  • Voicemail berichten opslaan 

  • Afwezigheidsberichten aanpassen 

  • Pincode wijzigen 

  • Kosten voicemail 
     

3.1 Voicemail afluisteren 

Om de voicemail af te luisteren kan de gebruiker 1233 bellen. (Vanuit het buitenland of een ander toestel -> 0031659951233) Hierna volgt een verzoek tot het invoeren van het wachtwoord. Dit wachtwoord is gelijk aan de eerder gegenereerde pincode. Bij 3 foutieve pogingen sluit het gesprek vanzelf af.  
 
Vanuit het hoofdmenu kan de gebruiker optie 1 toetsen om bij de ingesproken berichten uit te komen. Het eerste gesprek wordt dan afgespeeld. De volgende keer dat er ingelogd word staat het bericht automatisch in de map oude berichten. Vanuit het te beluisteren bericht heeft de gebruiker een aantal opties. Zo kan deze een antwoord terugsturen, meer informatie over het bericht ophalen, opnieuw beluisteren, verwijderen of opslaan.  

 

3.2 Voicemail berichten opslaan 

Nieuwe en oude voicemail berichten kunnen opgeslagen worden in vooraf geprogrammeerde mappen. Hiervoor kan de gebruiker optie 9 kiezen tijdens het luisteren van een bericht. Dit bericht is vervolgens terug te vinden in het hoofdmenu onder optie 2 
 

3.3 Afwezigheidsberichten aanpassen 

Belangrijk bij het aanmaken van een voicemail is het aanmaken van een gepersonaliseerde boodschap. Zo kan de gebruiker een persoonlijke boodschap inspreken. Vanuit het hoofdmenu kiest de gebruiker voor optie 0 om bij opties uit te komen. Optie 1 geeft de mogelijkheid om een bericht in te spreken voor afwezigheid. 
 

3.4 Pincode wijzigen 

De pincode is vooraf gegenereerd. Echter kan deze ook vanuit het voicemail menu gewijzigd worden. Toets 0 in het hoofdmenu en vervolgens toets 5 om de pincode te wijzigen. 
 

3.5 Kosten voicemail 

Het gebruik van de voicemail toepassing zit inbegrepen in de abonnementsprijs. 

 
 

Pagina-einde 

4. Belmenu 

 

Hieronder is het belmenu verder volledig uitgeschreven. 
 

 

Toets 1 voor nieuw berichten 
Eerste bericht. Bericht van telefoonnummer  
3 voor geavanceerde opties  
1 om een antwoord te sturen 
3 om korte informatie over dit bericht te horen ( nr + tijdstip) 
5 om het huidige bericht opnieuw te beluisteren 
7 om dit bericht te verwijderen  
8 om dit bericht naar een andere gebruiker te sturen 
9 om dit bericht op te slaan 
 

 
Toets 2 om van map te veranderen 
0 voor nieuw berichten 
1 voor oud berichten 
2 voor werk berichten 
3 voor familie berichten 
4 voor vrienden berichten 
# om te annuleren 

 

 

Toets 3 voor geavanceerde opties 
Toets * om naar het hoofdmenu te gaan 
 

 

Toets 0 voor opties 
1 om je onbeschikbaar bericht op te nemen  
om de opname te accepteren toets 1 om het te beluisteren toets 2  
om het opnieuw op te nemen toets 3. 
5 om je pincode in te stellen 
* om terug te gaan naar het hoofdmenu 

 

 

Toets * voor help 
Geeft de uitleg van het hoofdmenu opnieuw weer 

 

 

Toets # om te stoppen 
 

 
Gespreksgeschiedenis bekijken
Apparaten beheren
DID's toewijzen
Abonnementen beheren
Kostenoverzichten bekijken
Klanten bewerken
Dashboards
Porting dashboard
Facturatie dashboard
Persoonlijk dashboard
Klantomgeving
Inloggen klantomgeving
Abonnementen bekijken
Gesprekken bekijken
Kostenoverzichten bekijken
Tijdlijn bekijken
Persoonlijk dashboard