Yeastar PBX registreren van een trunk van Cloud distributie, Motto trunk

Yeastar PBX registreren op een trunk van Cloud distributie, Motto trunk

Voor het registreren van een trunk van Clouddistributie:


Ga naar: Settings -> Trunk -> add


Vul de gegevens in zoals op onderstaande afbeelding (gebruik uiteraard de eigen username en password). Gebruik IP adres 91.236.192.231 registratie adres op poort 5060


Bij Caller ID nummer kan het nummer ingeven worden van de klant. Vullen we hier een nummer in dan wordt dit nummer altijd meegezonden bij uitgaande gesprekken. Heb je meerdere nummers die moeten kunnen uitbellen laat het veld dan leeg. Bij DOD kan dan later bepaald worden met welk nummer een extensie uitbelt.Onder Trunks -> codecs stellen we de codecs in zoals we die ook op de trunk van Cloudistributie geactiveerd hebben (zie trunk gegevens partner portaal)Onder Advanced geven we de DID nummers die op de trunk staan in.Laat de rest van de gegevens standaard staan:Nu zou de trunk als geregistreerd moeten staan. (Ze menu – PBX monitor -> trunks:)Nu kunnen we onder Callcontrol -> inbound Routes, de ingaande regels gaan aanmaken: